GDPR - Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy,
zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů – GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi.
V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa,
a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření,
která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům.

Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.